به اطلاع اعضای محترم پروژه الغدیر۱ میرساند ، مراحل خاکبرداری ، تسطیح ، آماده سازی و دیوارکشی پروژه الغدیر۱ به اتمام رسید.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here