جهت تماس با تعاونی میتوانید از شماره های مربوطه استفاده نموده و یا از طریق فرم ذیل با ما در تماس باشید. 

قم بلوار الغدیر کوچه شماره ۴۹( کوچه بیمارستان امام رضا (ع) ) تعاونی مسکن اعضای نظام مهندسی ساختمان استان قم

تلفن تماس: ۳۲۴۲۵۶۵۹-۰۲۵        ایمیل:tmnqcompany@gmail.com          

مالی

۳۲۴۲۵۰۴۳

مدیرعامل

۰۹۱۲۲۵۲۲۴۹۱

    

 دفتر تعاونی

۰۲۵-۳۲۴۲۵۶۵۹

دبیر خانه

۳۲۴۲۵۲۷۸

انبار و نگهبانی

۳۲۴۲۵۲۸۴

 

دفتر فنی

۳۲۴۲۵۱۸۸

مهندسین۳

۳۳۲۰۴۸۶۰-۲

مهندسین۲

۳۲۴۲۵۶۸۰

مهندسین۱

۳۲۴۲۵۰۶۴

تماس با تعاونی

مکان پروژه مهندسین ۳

پردیسان بلوار امام صادق (ع) جنب میدان مقاومت و پیشرفت شهدای فردو

مکان پروژه مهندسین ۲

بلوار الغدیر کوچه 49

 

مکان پروژه مهندسین ۱

بلوار الغدیر کوچه ۵۱