به اطلاع اعضای متقاضی پروژه مشارکتی با تعاونی مسکن بسیجیان در خصوص زمین پردیسان میرساند ،با توجه به شرایط پیشنهادی طرفین جهت مشارکت در پروژه پردیسان و عدم توافق جهت اجرای پروژه ،سه پیشنهاد از طرف تعاونی مسکن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان قم مطرح میگردد که اعضای ثبت نام نموده میتوانند یکی از این سه را انتخاب و به تعاونی اعلام نمایند…

۱-عضویت در پروژه مسکن مهر در صورت داشتن شرایط مسکن مهر

۲-عضویت در پروژه های در دست اقدام تعاونی در آینده نزدیک

۳-انصراف از عضویت

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here