عملیات مربوط به آزمایش خاک پروژه مسکن مهر به اتمام رسید و نتایج جهت طراحی سازه به مهندسین مربوطه ارجاع شد…

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here