بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند فرآیند فسخ یک‌طرفه قرارداد اعضایی که در سه پروژه تعاونی به تعهدات خود عمل ننمودند در حال انجام می‌باشد. طبق قرارداد فی‌مابین، آدرس عضو که در قرارداد ذکر گردیده است اقامتگاه قانونی وی محسوب و تا زمانی که تغییر آدرس، کتباً به اطلاع شرکت تعاونی نرسیده، هرگونه ابلاغی به آدرس مذکور به‌عنوان ابلاغ رسمی و قانونی تلقی می‌گردد. لذا در صورت تغییر آدرس هر چه سریع تر اقدام نموده و تغیییر آدرس خود را به صورت مکتوب به شرکت تعاونی اعلام نمایید.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here