((بسمه تعالی))

اعضای محترم تعاونی مسکن نطام مهندسی ساختمان قم به استحضار می رساند در ادامه مراحل اخذ وام از بانک قرض الحسنه رسالت تکمیل فرم اعتبارسنجی الزامی می باشد.

عضو محترم خواهشمند است فایل اکسل اعتبارسنجی ذیل را ذخیره کرده  و پس از تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده به ایمیل تعاونی به آدرس tmnqcompany@gmail.com  ارسال نمایید.

فایل اعتبارسنجی وام بانک رسالت

توضیحات:

  • افتتاح حساب در شعب بانک رسالت ( ترجیحاً بانک رسالت شعبه بلوار امین ) ضروری می باشد.
  • کلیه اطلاعات خواسته شده در فرم اعتبارسنجی تکمیل گردد.
  • اعضای محترم جهت تسریع در اخذ وام در اسرع وقت اقدام به افتتاح حساب و تکمیل فرم نظرسنجی نمایند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here