پیرو برگزاری مزایده جمع آوری سوله ها و خرپاهای موجود در پروژه الغدیر ۲ ، کار جمع آوری و آواربرداری و تسطیح و آماده سازی زمین در حال انجام میباشد.

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here