دستورالعمل انتخاب واحد بلوک A&B مهندسین۲

  • تاریخ شروع انتخاب واحد ۹۷/۰۵/۲۴ و تاریخ اتمام آن ۹۷/۰۵/۳۰ می باشد.
  • اعضای محترم از رتبه ۱ الی آخر در این مرحله انتخاب واحد حق حضور خواهند داشت.
  • عدم تحویل فرم انتخاب واحد به دفتر تعاونی تا تاریخ ۹۷/۰۵/۳۰ راس ساعت ۱۵:۰۰ بمنزله انصراف از انتخاب واحد در این مرحله تلقی می گردد و عضو هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.
  • تاریخ اعلام نتایج اولیه ۹۷/۰۶/۰۱ می باشد.
  • مبالغ اعلام شده توسط تعاونی بابت واحدها بصورت علی الحساب بوده و مبلغ قطعی پس از تنظیم سند واحدها اعلام خواهد شد.

تبصره مهم: با توجه به مصوبه هیئت مدیره شرط ورود به انتخاب واحد واریز مبلغ ۱٫۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

توضیحات : مبالغ اعلام شده در جداول با احتساب وام و به تومان می باشد.

اولین واریزی نقدی جهت ثبت واحد (واحدهایی که طبق جدول ذیل احتیاج به واریزی دارند) پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و هفت می باشد.

 

 

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here