قابل توجه اعضای محترم پروژه مهندسین 1
نظر به قیمت مناسب میلگرد و احتمال افزایش قیمت در ابتدای سال 94 و با توجه به شروع عملیات ساخت پروژه ، خواهشمند است هرچه سریعتر نسبت به تکمیل واریزی خود اقدام فرمائید.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here