لیست رتبه بندی فریز شده مهندسین۱ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ به شرح ذیل می باشد: 

توجه: در پروژه مهندسین ۱ اعضای با رتبه ۱ الی آخر حق حضور در این مرحله انتخاب واحد را دارند.

مهندسین ۱ :

 


پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here