لیست رتبه بندی فریز شده مهندسین۲ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ به شرح ذیل می باشد:

توجه: در پروژه مهندسین ۲ اعضای با رتبه ۱ الی آخر حق حضور در این مرحله انتخاب واحد را دارند.

مهندسین ۲ :

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here