بزودی از متقاضیان مسکن مهر در تعاونی ثبت نام به عمل خواهد آمد…با توجه به مصوبه شورای تامین مسکن استان در خصوص واگذاری مسکن مهر به اعضای دارای شرایط مسکن مهر سازمان نظام مهندسی ساختمان قم بزودی تعاونی نسبت به ثبت نام مسکن مهر اقدام خواهد نمود ضمنا اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here