جلسه بررسی آثار شرکت کنندگان مسابقه طراحی ۲۶۶ واحد مسکونی سایت مسکن مهر تعاونی مسکن اعضای نظام مهندسی ساختمان قم در تاریخ ۱۶/۸/۹۲ با حضور هیئت محترم داوران متشکل از اساتید محترم جناب آقایان مهندس نقره کار ، دکتر بمانیان ، دکتر روحانی ، مهندس سعادت طلب و مهندس متقیان در محل دفتر تعاونی برگزار گردید.

ازمجموع حدود ۲۰ شرکت کننده مدعو از شهر های قم ،تهران و اصفهان، تعداد ۱۱ اثر که در پایان مهلت تعیین شده به دبیرخانه مسابقه واصل گردید ، در دو مرحله مورد قضاوت و ارزیابی قرارگرفت.برخی شاخص های مهم و موثر در ارزیابی عبارت بودند از :

۱ ایده کلی و کانسپت طرح

۲ بهره گیری از ویژگی ها و عناصر و معیارهای اسلامی و انسانی در فرم و پلان

۳ خلاقیت ، ابداع ، نوآوری و توجه به ارزشهای زیبایی شناسی

۴ رعایت ضوابط معماری و شهرسازی و مقررات حاکم بر طرح

۵ برخورداری از قابلیت اجرا و تکنیکی بودن طرح

در نهایت نظر هیئت محترم داوران به شرح ذیل اعلام گردید:

رتبه اول : با توجه به عدم کسب حد نصاب امتیاز لازم هیچیک از آثار موفق به اخذ رتبه اول مسابقه نگردید.

رتبه دوم : میثم امیرسادات ، المیرا جعفری ،محمد امین محمدی ، عرفان فرهمند از تهران

رتبه سوم : سجاد خانبگی ، مجتبی فرهادیان ، محمدصادق صباحی از قم

رتبه چهارم : یعقوب شهبازی و خانم زهراسادات حسینی از قم

رتبه پنجم : علی طاوسی و حسینی از قم و شرکت مهندسان مشاور شمسه از تهران بصورت مشترک

*******************************************************************************************************************

DSC00576

DSC00580 DSC00592 DSC00604 DSC00630 DSC00626 DSC00609


پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here