بسم الله الرحمن الرحیم

با استعانت از خداوند متعال و تشویق و پشتیبانی و استقبال همگانی همکاران سازمانی هم اکنون مفتخریم به اطلاع برسانیم که پس از تاسیس تعاونی مسکن ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی استان قم، بمنظور رعایت حقوق عادلانه متقاضیان عضویت در تعاونی و اتخاذ سیاستهای اصولی مبتنی بر نظم و برنامه ریزی کارشناسی در مراحل اجرا و جلوگیری از آفات متداول تعاونیهای مسکن، با تصویب هیئت مدیره تعاونی مقرر گردید متناسب با تعریف پروژهها، عضوگیری تعاونی بصورت فاز به فاز و متناسب با تعریف پروژه انجام گیرد.

 لذا پس از فاز اول به اطلاع میرساند فاز دوم، سوم و چهارم پذیرش عضو توسط تعاونی بر اساس پروژههای تعریف شده از تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ آغاز میگردد که با توجه به محدودیت ظرفیت پروژهها اولویت با افرادی میباشد که زودتر ثبتنام نموده و نسبت به پرداخت وجوه مربوطه اقدام نمایند. شروع هر پروژه منوط به حد نصاب رسیدن اعضای آن پروژه میباشد. مشخصات پروژههای مربوط به فاز دوم تا چهارم در دست اقدام به شرح ذیل میباشد:

فاز دوم : پروژه الغدیر

پروژه ۹۰ واحدی واقع در کوچه ۵۱ بلوار الغدیر (انتهای بلوار امین)
•    بلوکها ساختمانی بصورت پنج طبقه مسکونی روی پیلوت و با تخمین متراژ اولیه واحدها بطور متوسط معادل ۱۲۰ مترمربع میباشد.
•    پروژه در مرحله خرید زمین میباشد.
•    سهم متوسط قیمت زمین برای هر واحد حدود ۲۵ میلیون تومان محاسبه میشود. این مبلغ در سه قسط تا پایان سال ۱۳۹۱ از عضو دریافت و به مالک پرداخت خواهد شد. ضمنا در صورت تغییر در متراژ و ارتفاع، مبلغ زمین متناسبا تغییر خواهد یافت.
•    هزینه تمام شده بر اساس کیفیتهای متفاوت ساخت و همچنین زمان واگذاری مطابق نظر اعضای متقاضی مشخص و تعریف خواهد شد .

فاز سوم :پروژه پردیسان

پروژه ۶۰ واحدی واقع در پردیسان، بلوار دانشگاه، پشت فنی حرفهای (از بهترین نقاط منطقه پردیسان).
•    بلوکهای ساختمانی بصورت ۵ طبقه روی پیلوت میباشد.
•    پروژه در مرحله تفاهم نامه خرید زمین میباشد.
•    قیمت زمین بر اساس نظرات کارشناسی تعیین خواهد شد.
•    قیمت زمین بتدریج در مدت ساخت از اعضا دریافت خواهد شد.
•    بجای پرداخت قیمت زمین در ابتدا، متناسب با سهم آورده مالک زمین، ساختمان احداث شده در مرحله اسکلت تحویل مالک زمین خواهد شد.
•    هزینه تمام شده بر اساس کیفیتهای متفاوت ساخت و همچنین زمان واگذاری، مطابق نظر اعضای متقاضی مشخص و تعریف خواهد شد.

فاز چهارم :پروژه مسکن مهر

با توجه به توافقاتی که با مدیر کل راه و شهرسازی استان صورت گرفت، مقرر گردید تعاونی مسکن طی نامهای به وزارت راه و شهرسازی مراتب درخواست زمین و تسهیلات، جهت اعضای متقاضی واجد شرایط مسکن مهر خود را اعلام نماید که این امر منوط به ثبتنام و تعیین تعداد متقاضیان واجد شرایط میباشد .

شرایط فردی متقاضی پروژه مسکن مهر:
*متقاضی و افراد تحت تکفل که از تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۴ تا کنون فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشد.
*از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا کنون از هیچ از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن مثل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.
متاهل یا زن سرپرست خانوار باشد.*
*حداقل دارای ۵ سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا

مراحل عضویت در تعاونی و عقدقرارداد مشارکت در پروژهها:
•    مراجعه به دفتر تعاونی واقع در ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی و اخذ مدارک مربوطه و تکمیل موارد درخواستی.
•    خرید سهام عضویت در تعاونی بوسیله واریز مبلغ ۳ میلیون ریال به حساب شماره ۱-۱۰۲۶۵۲۴-۱۱۱-۲۶۰۰ بنام تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان قم نزد بانک توسعه تعاون شعبه بلوار امین.
•    تحویل مدارک ثبت نام و فیش مبالغ واریزی به دفتر تعاونی.
•    عقد قرارداد مشارکت در پروژه خاص.

مدارک لازم جهت عضویت در تعاونی مسکن:
•    یک قطعه عکس ۴x3
•     کپی تمامی صفحات شناسنامه خود و همسر
•    کپی پشت و رو کارت ملی خود و همسر
•    کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت
•    اصل فیش پرداختی سهام (کپی آن نزد متقاضی نگهداری شود)
•    تکمیل فرم عضویت
•    زمان عقد قرارداد کتبی متعاقبا به متقاضیان اعلام خواهد شد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here