در جهت انتقال دغدغه های برگزار کنندگان مسابقه طراحی معماری الغدیر ۲ ،نشستی با حضور داوران مسابقه در دفتر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، دکتر مظاهریان، برگزار و طرفین مسایل و دغدغه های خود را در جهت هرچه بهتر برگزار شدن مسابقه و داوری و نتیجه نهایی بیان نمودند.

 

 

811131741_72830

 

811130909_72793

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here