پروژه مهندسین ۳

معرفی پروژه

پروژه مهندسین ۳ در زمینی به مساحت …. مترمربع در قم از سال ۱۳۹۴ احداث شد.

نام پروژه مهندسین ۳
متراژ زمین (مترمربع)  
متراژ محوطه (مترمربع)  
متراژکل زیر بنا ناخالص(مترمربع)  
متراژکل زیر بنا خالص(مترمربع)  
تعداد بلوک ۷
تعداد واحد  
تعداد واحد تجاری ۰
اسم بلوک ها A2 A1 B2 B1 C3 C2 C1
تعداد طبقات ۵-۶ ۵-۶ ۵-۶ ۵ ۵-۶ ۵ ۵
تعداد واحد مسکونی در طبقات ۶-۵ ۶-۵ ۶-۵        
تعداد کل واحد ها در بلوک     ۳۷ ۳۷ ۲۹ ۲۹  
متراژ زمین (مترمربع)              
متراژ زیربنا نا خالص (مترمربع)     ۵۶۲۸ ۵۵۹۱ ۴۷۵۴ ۴۷۵۰  
متراژ زیربناخالص (مترمربع)     ۳۵۷۰ ۳۶۷۹ ۲۹۱۳ ۲۹۳۵  
تعداد آسانسور ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
سیستم سرمایش کولر آبی
آدرس پردیسان

نمودار های پیشرفت پروژه

سازه
50%

ابنیه (سخت کاری)
60%

ابنیه (نازک کاری)
80%

تاسیسات برقی فاز ۱
60%

تاسیسات برقی فاز ۲
70%

تاسیسات مکانیکی فاز ۱
70%

تاسیسات مکانیکی فاز ۲
80%

موتورخانه
90%