بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تعاونی

پیرو اطلاعیه شماره ۶ تعاونی مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با یک دستور جلسه (خرید زمین جدید) و عناوین خارج از دستور رسمی جلسه مجمع ، بحمدالله مجمع در نوبت اول  با حضور ۹۵ نفر از اعضا به رسمیت رسید  و در ساعت ۱۵/۳۰ روز شنبه مورخ  1391/12/19  در ساختمان نگین کار خود را آغاز نمود…جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید توسط مهندس عسگرنژاد شروع و قبل از اعلام رسمیت جلسه مجمع، مدیر عامل شرکت تعاونی (آقای مهندس اسعدی) گزارشی از روند تاسیس و عملکرد تعاونی به حضار ارائه نمودند. سپس آقای مهندس دلاوری بعنوان رئیس هیئت مدیره تعاونی رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع اقدام نمودند که نتیجتا آقای مهندس دلاوری به عنوان رئیس مجمع و آقای مهندس قماشچی به عنوان منشی مجمع و آقایان مهندس اجتهادی و مهندس قرنلی به عنوان ناظر مجمع توسط اعضا انتخاب گردیدند.

در ابتدای جلسه رسمی مجمع مهندس دلاوری توضیحاتی راجع به دلایل نیاز به خرید زمین جهت اعضای متقاضی جدید تعاونی مطرح نمودند و در پایان، نسبت به موضوع مورد بحث رأی گیری انجام و موضوع با اکثریت آرا مصوب گردید.

پس از اعلام ختم جلسه رسمی مجمع توسط رئیس مجمع، نوبت به عناوین خارج از دستور مجمع رسید که رئیس هیئت مدیره تعاونی در این خصوص نیز توضیحاتی مبنی بر تصمیم اکید هیئت مدیره در خصوص لزوم نظرخواهی از اعضای جدید تعاونی نسبت به تغییر یا ابقای ترکیب هیئت مدیره فعلی (علیرغم قانونی بودن آن تا انتهای دوره ۳ ساله) ارائه نمودند.

پس از پایان توضیحات مهندس دلاوری، رای گیری  کتبی بوسیله برگه رای در خصوص چگونگی ادامه فعالیت هیئت مدیره و تعداد بازرس تعاونی بعمل آمد که از چهار گزینه راجع به ترکیب هیئت مدیره (۱- ادامه فعالیت هیئت مدیره با تعداد و ترکیب فعلی ۲- ادامه فعالیت هیئت مدیره با تعداد و ترکیب فعلی و اضافه شدن دو نفر بعنوان مشاور هیئت مدیره ۳- ادامه فعالیت هیئت مدیره فعلی با اضافه شدن دو نفر جدید ۴- انتخاب هیئت مدیره پنج نفره جدید) و دو گزینه راجع به تعداد بازرس (۱- یک نفر بازرس ۲- سه نفر بازرس) ،در مورد ترکیب هیئت مدیره ،گزینه۱ بیشترین رأی و گزینه ۴ کمترین رأی و در مورد بازرس، گزینه ۱ بیشترین رای را به خود اختصاص داد.

پس از پایان رأی گیری و اعلام نتایج، مهندس دلاوری در خصوص تعیین مدت اجرای پروژه الغدیر ۱ و چگونگی پرداخت حق السهم اعضا و مهندس قماشچی در خصوص کیفیت تهیه و عقد قرارداد اعضا و امکان نقل و انتقال و فروش امتیاز به غیر توضیحاتی ارائه دادند و نهایتا با نظر جمعی حاضرین جلسه مقرر شد موارد با توجه به پیشرفت کار در جلسه بعدی تصمیم گیری شود. همچنین در انتهای جلسه هیئت مدیره به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

جلسه در ساعت ۱۸/۱۵ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here