قابل توجه اعضای محترم پروژه مهندسین ۳
نظر به پیشرفت جلوتر از برنامه ، جهت جلوگیری از توقف پروژه ، لطفاً نسبت به تکمیل واریزی تا سقف ۳۶ میلیون تومان تا پایان سال اقدام فرمائید.

2 نظرات

  1. با تشکر از پیشرفت سریع پروژه
    فقط در مورد پرداختی های مقرر شده، مبالغ اعلام شده بسیار زیاد و سنگین شده است و چنانچه این مبلغ و مبالغ سال 94 دراختیارمان بود که مستقیما خودمان خانه میخریدیم.
    لطفا توجهی به این مسئله شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here